معرفی

مشخصات فردی

الهام هوشمند خمیران

نام - نام خانوادگی : الهام   هوشمند خمیران

پست الکترونیکی : drehooshmand@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : -
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : -

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : -
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : -

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : دامپزشکی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : شهید باهنر کرمان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : انگل شناسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : -
دانشگاه اخذ مدرک فوق دکتری : -

سوابق اجرایی

1- عضو کمیته اجرایی همایش دامپزشکی بیماریهای دستگاه گوارش در دام و طیور. شورای پژوهشی زنان. دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت. 1386

2- عضو کمیته علمی همایش ملی فن آوریهای نوین درکشاورزی و منابع طبیعی.  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت. 1387

3- عضو شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت. 1392- 1388

4- عضو کمیته علمی دومین همایش منطقه ای تازه های میکروبیولوژی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت. 1389

5- دبیر علمی همایش داخلی بیماریهای زئونوز. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت. 1393عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

1- عضو سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران از سال 1378

2- عضو انجمن انگل شناسی ایران از سال1383

3- عضو مرکز تحقیقات کنه و بیماریهای منتقله از آن (زیر نظر دانشگاه تهران) از سال 1384

4- عضو اصلی هیات مدیره انجمن صنفی دامپزشکان علوم بالینی استان گیلان. 1391- 1389تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : دامپزشکی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 10

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384/2/1

الهام هوشمند خمیرانی
الهام هوشمند خمیران

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    استادیار
^